Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku zarządza trzema obiektami, które stanowią miejskie tereny zielone. Są nimi Pak Kultury, Sportu i Rekreacji, Park Trendla oraz Park Kulturowy "Klasztorne Stawy". To tereny ogólnodostępne, gdzie można zażyć różnej formy aktywności fizycznej oraz czerpać inne korzyści, wynikające z pełniących przez nie funkcji, m.in. wypoczynkowej i rekreacyjnej. Dzięki nim wzrasta jakość życia w mieście, są rownież siedliskami wielu gatunków roślin i zwierząt.

Park Kultury Sportu i Rekreacji

Park Kultury Sportu i Rekreacji usytuowany jest w pobliżu centrum miasta, w otulinie Lasku Południowego. Rozległe tereny zielone wraz z przepływającą rzeką Słupią stanowią idealne miejsce do wypoczynku oraz aktywności fizycznej i kajakarstwa. Teren jest popularnym w mieście miejscem na organizację imprez plenerowych, spotkań integracyjnych oraz pikników. W pobliżu znajduje się lokal gastronomiczny oraz plac zabaw dla dzieci.

KONTAKT:

Tel. 59 842 53 06/ 603 946 939
e-mail: pksir@sosir.slupsk.pl 

cennik-icons.png

pliki do pobrania

Park im. Józefa Trendla

Park im. Józefa Trendla w Słupsku to teren rekreacyjny o powierzchni blisko 20 ha, wytyczony na obszarze Lasku Południowego. Park nosi imię słupskiego społecznika. Powstał z przeznaczeniem na rekreację i wypoczynek. Ze wszystkich zbiorników wodnych ustanowionych w Parku im. Józefa Trendla chętnie korzystają wędkarze.

Na jednym z trzech istniejących stawków, co roku wyznaczane jest jedyne w naszym mieście kąpielisko. Głębokość stawu to około 4 metrów, a jego dno jest muliste. Szerokość basenu kąpielowego wzdłuż linii brzegowej wynosi 30 metrów. Kąpielisko przeznaczone jest do rekreacji związanej z kąpielą osób. Dodatkowo wyznaczone zostały alejki, parking, miejsce do grillowania i rozpalenia ogniska.

Corocznie kąpielisko funkcjonuje w okresie wakacji letnich. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy wodni.

KONTAKT:

59 842 53 06/ 603 946 939

e-mail: pksir@sosir.slupsk.pl 

Klasztorne Stawy

Park Kulturowy Klasztorne Stawy zlokalizowany jest w północno-zachodniej części miasta, po zachodniej stronie linii kolejowej Słupsk-ustka i stanowi zieloną enklawę wśród terenów przemysłowych. Ze względu na swą unikatowość, teren parku jest objęty ochroną konserwatorską, a jako park kulturowy stanowi zespół przyrodniczo-krajobrazowo-kulturowy. Całość ze względu na swe pochodzenie, układ i zachowane elementy form ożywionych i nieożywionych ma charakter historyczny.

KONTAKT:

59 842 53 06/ 603 946 939

e-mail: pksir@sosir.slupsk.pl