BRODZIK_WOLNE_TORY

Zdjęcie przedstawia wolne tory na basenie