03.01.2018

Zbiórka publiczna

W ostatnich dniach roku 2017, na terenie lodowiska prowadzona była zbiórka publiczna na rzecz słupskich stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych! Zbiórkę prowadziły:
• Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość”,
• Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek”,
• Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.
Łącznie dzięki Wam zebraliśmy 12.590,95 zł. Serdecznie dziękujemy!!!