22.12.2020

Zasady korzystania z obiektów SOSiR od 13 marca 2021 r.

Ponownie zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 13 lutego 2021 r. udostępnianie obiektów sportowych Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku jest dopuszczalne na organizację współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego, po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

  1. Wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendia sportowe lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,
  2. Bez udziału publiczności (w przypadku wydarzeń sportowych).

Okoliczności, o których mowa powyżej potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Korzystanie z internatu sportowego w Centrum Lekkoatletycznym im. Ryszarda Ksieniewicza w Słupsku jest dopuszczalne m.in. dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego. Potwierdzeniem faktu zgrupowania lub współzawodnictwa sportowego jest dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Kluby i stowarzyszenia sportowe oraz wszystkie inne podmioty prowadzące działalność w zakresie sportu, które chcą korzystać z naszych obiektów prosimy o kontakt z kierownikami obiektów sportowych. Warunkiem korzystania jest przedłożenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego taką możliwość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.