09.12.2016
10:00 - 12:00
Hala Gryfia

Zimowe Mistrzostwa Słupska Przedszkolaków

KOMUNIKAT    ORGANIZACYJNY ZIMOWYCH MISTRZOSTW SŁUPSKA PRZEDSZKOLAKÓW

W PIŁCE NOŻNEJ – SŁUPSK 2016″

1.      Organizator:

  • UKS „BYKI” Słupsk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupsku w partnerstwie ze Słupskim Ośrodkiem Sportu i

2.      Cel zawodów

  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • współzawodnictwo w duchu Fair Play,
  • promocja sportu i aktywnego stylu życia
  • poprawa kondycji fizycznej młodych mieszkańców Słupska

3.      Termin i miejsce

Zawody zostaną rozegrane w dniu 09.12.2016r. (piątek) w HALI GRYFIA w Słupsku  w  godz. 10.00- 12.00.

  • Warunki uczestnictwa

Prawo startu mają dzieci z rocznika 2010 i młodsi, reprezentujący drużyny przedszkolne posiadające pełnoletniego opiekuna. Obowiązuje obuwie sportowe.

5.    Sposób przeprowadzenia turnieju

Obowiązują przepisy PZPN i Regulamin niniejszego turnieju.

Drużyny maksymalnie 10 osobowe (chłopcy i dziewczynki)! W polu 5 zawodników plus bramkarz  plus  4  zawodników  rezerwowych,  zmiany  hokejowe.  Czas  trwania  1  meczu  –   10 minut, bez przerwy. Mile widziane jednolite stroje, w przypadku ich braku organizator zabezpiecza kolorowe narzutki.

6.    Weryfikacja i odprawa

ZGŁOSZENIA   IMIENNE   /NA    ZAŁĄCZONYM   DRUKU/   PRZEDŁOŻYĆ   NALEŻY ORGANIZATOROM   NAJPÓŹNIEJ PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNIEJU.

7.    Nagrody i wyróżnienia

Dla wszystkich przedszkoli puchary i dyplomy okolicznościowe. Dla każdego zawodnika – medal.

Puchar Fair Play.

Dla wszystkich zawodników słodkie niespodzianki i woda mineralna.

Dla każdego startującego przedszkola nagrody w postaci sprzętu sportowego.

8.  Sprawy finansowe

Organizatorzy  nie  pobierają  za  uczestnictwo  wpisowego.  Zespoły  w  turnieju  uczestniczą  na własny koszt. Uczestnicy turnieju i ich opiekunowie ubezpieczają się we własnym zakresie. Koszty organizacyjne (najem obiektu, opieka medyczna, zespół sędziowski, nagrody itp.) pokrywają  organizatorzy.  Organizatorzy   nie   ponoszą   odpowiedzialności   za   zagubione   lub utracone przedmioty wartościowe uczestników.

9.Obsada sędziowska i medyczna

Obsadę sędziowską i medyczną zabezpieczają organizatorzy.

10.Uwagi końcowe

W zależności od ilości drużyn organizator może dokonać korekty czasu gry zespołów. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator turnieju.

Zgłoszenia  do  30  listopada  2016   roku   i   dodatkowe   informacje:   Jolanta   Karska   tel. 605 735 385, email jkarska@op.pl

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2016!

Serdecznie zapraszamy!