06.11.2016
09:00 - 15:00
Pływalnia

XI Zawody Pływackie z okazji Święta Niepodległości

Regulamin
XI zawodów pływackich dzieci i młodzieży z okazji „ŚWIĘTA niepodległości”

Organizatorzy zawodów

 • Towarzystwo Pływackie „SKALAR”
 • Sponsorzy zawodów
 • Berndorf Baderbau
 • VP Investment Sp. z o.o.
 • Urząd Miasta Słupsk

III. Termin i miejsce zawodów

Zawody odbędą się w dniu 6 listopada 2016 roku (sobota) o godz. 800 na pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99.

Cel zawodów

Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży. Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych dzieci i młodzieży. Zapoznanie najmłodszych adeptów sportu pływackiego z atmosferą zawodów pływackich.

Dane techniczne pływalni

 1. Długość: 25m
 2. Ilość torów: 6
 3. Temperatura wody: 27 oC
 4. Pomiar czasu: automatyczny

Uczestnictwo

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy zgłoszeni przez kluby zrzeszone w PZP. Zawody będą rozgrywane w sześciu kategoriach wiekowych: 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003. Każdy uczestnik zawodów ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i w sztafecie. Organizatorzy szczególnie zapraszają najmłodszych pływaków.

Nagrody

 • Medale za miejsca I-III w każdej konkurencji i kategorii wiekowej.
 • Puchary za miejsca I-III w klasyfikacji drużynowej w rocznikach 2005 i młodsi łącznie.
 • Puchary za miejsca I-III w klasyfikacji drużynowej w rocznikach 2004 i starsi łącznie.
 • Puchar dla najlepszej zawodniczki i zawodnika zawodów wg punktacji wielobojowej za 2 najlepsze

wynik (oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej) w przypadku identycznej ilości pkt. decydują wyżej zajmowane miejsca.

 • Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych nagród.

W klasyfikacji drużynowej punktuje trzech najlepszych zawodników z klubu w każdej konkurencji i kategorii wiekowej wg punktacji 12,10,8,7,6,5,4,3,2,1.


Zgłoszenia do zawodów

Zgłoszenia do zawodów należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2016 r. w pliku lxf

na adres jchroscielewski@op.pl   (do pobrania ze strony: http://www.jaroch.skc.com.pl/ )
Ze względu na duże zainteresowanie zawodami prosimy o wcześniejsze przysłanie zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program zawodów

1 BLOK

Godz. 0800        Rozgrzewka dzieci z roczników 2006 –  2007 – 2008;

Godz. 0830        Rozpoczęcie zawodów – konkurencje nr 1-11;

 

2 BLOK – rozpocznie się 120 minut po zakończeniu 1-go bloku
Godz. +000        Rozgrzewka dzieci z roczników 2005 – 2004 – 2003;

Godz. +030        Uroczyste otwarcie zawodów;

Godz. +040        Rozpoczęcie 2 bloku – konkurencje nr 12-22;

 

Dokładna godzina rozpoczęcia II bloku zostanie podana po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń.

 

                                   BLOK I

 

                BLOK II

1.      50m stylem motylkowym dziewcząt rocznik 2008-2006;

2.      50m stylem motylkowym chłopców rocznik 2008-2006;

3.      50m stylem grzbietowym dziewcząt rocznik 2008-2006;

4.      50m stylem grzbietowym chłopców rocznik 2008-2006;

5.      50m stylem klasycznym dziewcząt rocznik 2008-2006;

6.      50m stylem klasycznym chłopców rocznik 2008-2006;

7.      50m stylem dowolnym dziewcząt rocznik 2008-2006;

8.      50m stylem dowolnym chłopców rocznik 2008-2006;

9.      100m stylem zmiennym dziewcząt rocznik 2008-2006;

10.   100m stylem zmiennym chłopców rocznik 2008-2006;

11.   12x50m stylem dowolnym

(2 zawodników i 2 zawodniczki z każdej kategorii wiekowej )

 

 

12.        100m stylem motylkowym dziewcząt rocznik 2005-2003;

13.        100m stylem motylkowym chłopców rocznik  2005-2003;

14.        100m stylem grzbietowym dziewcząt rocznik  2005-2003;

15.        100m stylem grzbietowym chłopców rocznik  2005-2003;

16.        100m stylem klasycznym dziewcząt rocznik 2005-2003;

17.        100m stylem klasycznym chłopców rocznik  2005-2003;

18.        100m stylem dowolnym dziewcząt rocznik  2005-2003;

19.        100m stylem dowolnym chłopców rocznik 2005-2003;

20.        100m stylem zmiennym dziewcząt rocznik 2005-2003;

21.        100m stylem zmiennym dziewcząt rocznik 2005-2003;

22.        12×50 m stylem dowolnym

(2 zawodników i 2 zawodniczki z każdej kategorii wiekowej)

 

 

 


Zasady finansowania

 • koszty zawodów pokrywają organizatorzy,
 • koszty uczestnictwa pokrywają kluby biorące udział w zawodach,
 • opłata za zgłoszenie klubu – 30 zł opłata startowa – 30 zł od zawodnika
 • wszystkie świadczenia płatne gotówką przed zawodami w Biurze Zawodów.

  Postanowienia końcowe:

 • Podstawą dopuszczenia do startu są aktualne badania lekarskie i aktualna licencja PZP.
 • W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP.
 • W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Naczelnik Zawodów w porozumieniu z Sędzią Głównym.
 • Naczelnikiem zawodów jest Prezes TP Skalar Słupsk – Krzysztof Bukowski, tel. 604-577-839.
 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.
 • Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.