22.06.2018
12:00 - 18:00
Park Kultury Sportu i Rekreacji

Koncert Powitanie Lata