17.06.2018
10:00 - 16:00
Park Kultury i Wypoczynku

II Festiwal Zespołów Folklorystycznych

festiwal folkloru

festiwal folklor