22.05.2018
10:00 - 14:00
Stadion 650-Lecia

Czwórbój Szkół Podstawowych