04.12.2018

UWAGA !!! ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRODY ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE

ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRODY ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM ORAZ OSIAGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Dokumentem regulującym zasady przyznawania nagród sportowych jest uchwała nr XLIV/594/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyznawania nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

NAGRODA MOŻE BYĆ PRZYZNANA:
1) Osobie fizycznej za osiągnięte wysokie wyniki w sportach indywidualnych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowych
2) Osobom fizycznym za osiągnięte wysokie wyniki w sportach grupowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
3) Trenerom zasłużonym w osiągnięciu wysokich wyników sportowych w sportach indywidualnych i grupowych przez zawodników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
4) Działaczom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz miasta Słupska
5) Za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze uważa się niezwykle rzadkie dokonania sportowe mające znaczenie dla lokalnej społeczności w szczególny sposób promujące miasto Słupsk.

Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub organizację nadrzędną zajmującą się daną dyscypliną sportu.

Nagrody będą przyznawane w szczególności, w następujących dyscyplinach mających znaczenie dla miasta Słupska:
sporty indywidualne: lekkoatletyka, boks, judo, pływanie, strzelectwo
sporty grupowe: koszykówka mężczyzn, piłka nożna mężczyzn, piłka ręczna kobiet, siatkówka kobiet, siatkówka mężczyzn

Wypełniony wniosek wraz z podpisaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy dostarczyć do sekretariatu pod adres:

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Szczecińska 99
76-200 Słupsk

Termin składania wniosków upływa 15 stycznia !!!

 

Poniżej znajdą Państwo treść samej uchwały, regulamin przyznawania nagród, regulamin pracy komisji ws. Nagród, wzory wniosków o przyznanie nagrody oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Dokumenty