07.11.2017

UCHWAŁA W SPRAWIE NAGRÓD SPORTOWYCH JUŻ OBOWIĄZUJE !!!

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu to jeden z celów publicznych, którego realizacja spoczywa na samorządzie. Dlatego miasto dostrzega, promuje i wspiera finansowo wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane przez słupskich sportowców, zarówno w dyscyplinach olimpijskich, paraolimpijskich jak i nieolimpijskich.

Nagrody dla sportowców to doskonała motywacja do osiągnięcia wyższych wyników sportowych i wytężonej pracy, a także promocja sportu i aktywnego stylu życia.

Dokumentem regulującym zasady przyznawania nagród sportowych jest nowo podjęta uchwała nr XLIV/594/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyznawania nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej. Według nowej uchwały nagrody będą mogły być również przyznane trenerom, którzy przyczynili się do uzyskania wysokich wyników przez swoich podopiecznych jak i również dla działaczy sportowych, którzy swoją działalnością propagują i popularyzują różnorodne formy aktywności fizycznej wśród mieszkańców Słupska.

Nagroda może być również przyznana za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze czyli niezwykle rzadkie dokonania sportowe mające znaczenie dla lokalnej społeczności w szczególny sposób promujące miasto Słupsk.

Zachęcamy zawodników, trenerów oraz kluby i stowarzyszenia sportowe do zapoznania się z regulaminem przyznawania nagród który, znajduje się poniżej.

Termin składania wniosków upływa 15 stycznia !!!

Tu znajdą Państwo również treść samej uchwały, regulamin pracy komisji ws. nagród oraz wzory wniosków o przyznanie nagrody.

Dokumenty