14.09.2017

Szukasz pracy?

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji poszukuje pracownika, który przez najbliższe dwa lata zajmie się promocją i organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście.

wymiar etatu: 1,0 etatu
zatrudnienie od: 16-10-2017 r.
umowa: na czas zastępstwa
wynagrodzenie: od 2.500 brutto
wykształcenie: wyższe

ogólny zakres obowiązków:
– planowanie i organizowanie przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych,

– ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi SOSiR w zakresie realizacji zadań statutowych,

– realizacja specjalnych programów w zakresie sportu i rekreacji,

– współdziałanie z klubami sportowymi w zakresie sportu i rekreacji,

– opracowywanie planów gospodarczych w zakresie imprez własnych i  zleconych,

– opracowywanie kalendarza imprez sportowo – rekreacyjnych.

– organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na obiektach SOSiR,

– opracowywanie własnej oferty usług w dziedzinie kultury fizycznej i szeroko pojętej rekreacji,

– opracowywanie preliminarzy finansowych organizowanych imprez kalkulowanie cen imprez komercyjnych,

– opracowywanie założeń co do strategii marketingowej SOSiR oraz wprowadzanie nowych form aktywności ruchowej na obiektach będących  w posiadaniu SOSiR,

– współpraca z lokalnymi firmami, szkołami w ramach organizacji imprez sportowych,

– współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

CV należy przesyłać do 27 września na adres internetowy sosir@sosir.slupsk.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu SOSiR przy ul. Szczecińskiej 99.