04.11.2016

Stypendia dla zawodników!

Zachęcamy zawodników do wzięcia udziału w naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego Prezydenta Miasta Słupska zawodnikom zrzeszonym w klubach i stowarzyszeniach na terenie Miasta Słupska.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego Prezydenta Miasta Słupska może wystąpić:

– zawodnik, w sportach indywidualnych.

– zarząd klubu lub stowarzyszenia sportowego w sportach  zespołowych.

Termin składania wniosków stypendialnych na rok 2017 za osiągnięte w 2016 roku wyniki sportowe upływa z dniem 1 grudnia 2016 roku.

Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w sekretariacie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Szczecińska 99.

wniosek