04.01.2019

SOSiR zatrudni kierownika Stadionu ”Gryf”!

W związku z przejęciem w zarządzanie nowego obiektu sportowego Stadionu ”Gryf” przy ul. Zielonej w Słupsku, Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji poszukuje pracownika na stanowisko – KIEROWNIK OBIEKTU.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie minimum średnie,
 2. co najmniej 4 letni staż pracy (w latach), o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie o profilu technicznym,
 2. znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych
  w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego,
 3. znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych tj. edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, umiejętność korzystania z Internetu oraz poczty elektronicznej,
 4. mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 5. zdolność podejmowania decyzji,
 6. umiejętność pracy samodzielnie oraz w zespole,
 7. wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, asertywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie terminarza wykorzystania obiektu,
 2. współpraca z podmiotami korzystającymi z obiektu, przygotowywanie umów dot. udostępnienia obiektu,
 3. organizacja pracy podległych pracowników i prowadzenie spraw administracyjnych,
 4. wytyczanie właściwych kierunków rozwoju obiektu,
 5. prawidłowe gospodarowanie mieniem,
 6. opracowywanie wstępnych planów finansowo-rzeczowych dotyczących zadań inwestycyjnych oraz robót remontowych,
 7. czuwanie nad terminowością przeglądów technicznych,
 8. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów i z urządzeń stanowiących jego infrastrukturę,
 9. prowadzenie działań promocyjno-reklamowych oraz udział w organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych.

 

Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, pracę w miłym zespole.

Jeśli lubisz wyzwania aplikuj na adres: kadry@sosir.slupsk.pl

Informacje pod numerem telefonu: 59 844 75 38

Termin składania ofert: 22 stycznia 2019 roku.