09.05.2018

SOSiR poszukuje instruktora tenisa ziemnego!

W ramach organizacji „Szkółki tenisowej SOSiR” poszukujemy instruktora tenisa ziemnego!

Termin realizacji zadania: 1 czerwca – 30 września 2018 r. w godzinach i terminach ustalonych pomiędzy SOSiR, a instruktorem.

Miejsce realizacji zadania: korty tenisowe na Stadionie 650-lecia przy ul. Madalińskiego w Słupsku.

Zakres realizacji zadania, w szczególności:

  1. bieżące i ciągłe prowadzenie naboru na zajęcia indywidualne na rzecz SOSiR,
  2. prowadzenie zajęć z nauki gry w tenisa ziemnego,
  3. zorganizowanie trzech zajęć na kortach min. 90 minut dla uczestników półkolonii SOSiR,
  4. ciągłe prowadzenie dokumentacji (rejestru) prowadzonych zajęć,
  5. sprawowanie nadzoru nad udostępnionym sprzętem (rakiety, piłki) niezbędnym do prowadzenia zajęć.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Wojciechem Mila – Kierownikiem Stadionu

650 – lecia przy ul. Madalińskiego w Słupsku – tel. 607 590 747.