11.06.2019

Praca czeka!

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku do swojego zespołu poszukuje kreatywnego pracownika na stanowisko – KIEROWNIK OBIEKTÓW – Hali „Gryfia” i Pływalni przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku (1,0 etat).

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie minimum średnie,
 2. co najmniej 4 letni staż pracy (w latach) o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie o profilu technicznym,
 2. znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego,
 3. znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych tj. edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, umiejętność korzystania z Internetu oraz poczty elektronicznej,
 1. mile widziany co najmniej 2 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 1. zdolność podejmowania decyzji,
 2. umiejętność pracy samodzielnie oraz w zespole,
 3. wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, asertywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem obiektu oraz jego prawidłową
  i bezpieczną eksploatacją,
 2. nadzór i kontrola nad zapewnieniem utrzymania wymaganej jakości wody basenowej,
 3. prowadzenie terminarza wykorzystania obiektu,
 4. współpraca z podmiotami korzystającymi z obiektu, przygotowywanie umów dot. udostępnienia obiektu,
 5. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prawidłowego funkcjonowania obiektów,
 6. organizacja pracy podległych pracowników i prowadzenie spraw administracyjnych,
 7. planowanie i dokonywanie zakupów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu,
 8. wytyczanie właściwych kierunków rozwoju obiektu,
 9. prawidłowe gospodarowanie mieniem,
 10. opracowywanie wstępnych planów finansowo-rzeczowych dotyczących zadań inwestycyjnych oraz robót remontowych,
 11. czuwanie nad terminowością przeglądów technicznych,
 12. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów i z urządzeń stanowiących jego infrastrukturę,
 13. prowadzenie działań promocyjno-reklamowych oraz udział w organizowaniu imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.

 

Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, pracę w miłym zespole i możliwość rozwoju zawodowego.

Jeśli lubisz wyzwania aplikuj na adres: kadry@sosir.slupsk.pl Prosimy o składanie CV wraz
z dotychczasowym przebiegiem pracy zawodowej.

Informacje pod numerem telefonu: 59 844 75 38

Termin składania ofert: 25 czerwca 2019 roku.