09.11.2016

Porozumienie z Deceathlon’em podpisane!

Miasto Słupsk wspólnie z lokalnym Decathlon Sp. z o.o. rozpoczynają współpracę partnerską. Oba podmioty zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby zintegrować mieszkańców regionu słupskiego we wspólnych inicjatywach sportowo-rekreacyjnych. Jak się okazuje, Miasto Słupsk przeciera szlaki. To pierwsze takie porozumienie podpisane z samorządem

Cel mamy wspólny, jak podkreśla Agnieszka Klimczak, która jest koordynatorem wspólnych działań w imieniu Prezydenta Miasta Słupska – „Chcemy umożliwiać jak największej liczbie osób czerpanie radości i korzyści wynikających z uprawiania sportu”.