Boisko przy ul. Leśnej

Obiekt zlokalizowany na ulicy Leśnej nieopodal kościoła Św. Jana Kantego. Boisko wykonane z nawierzchni trawiastej podlewanej przy zastosowaniu automatycznego systemu nawadniania, który odpowiednio do panujących warunków załącza się lub przechodzi w stan spoczynku. Boisko wyposażone w dwie standardowe bramki aluminiowe o wymiarach 2X3 m. Obiekt monitorowany i oświetlony. Dostępny dla wszystkich mieszkańców Miasta.

Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom pochodzącym z Budżetu Partycypacyjnego Miasta Słupska.