Płatności

OPŁATY ZA GRUPOWE NAUKI PŁYWANIA ZA MIESIĄC MARZEC 2019

OPŁATY ZA NAUKĘ PŁYWANIA NALEŻY DOKONAĆ Z GÓRY DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA!

( ZA DZIEŃ WPŁATY UZNAJE SIĘ DZIEŃ WPŁYWU ŚRODKÓW NA RACHUNEK)

nr grupy Dzień i godzina zajęć Ilość jednostek w marcu 2019 kwota do zapłaty
1 Poniedziałek i Piątek 15.15 (brodzik) 9  180,00 zł
2 Poniedziałek 15.45 (brodzik) 4  80,00 zł
3 Poniedziałek i Piątek 15.45 (duża niecka) 9  180,00 zł
4 Środa 15.45 (duża niecka) 4  80,00 zł
5 Czwartek 15.45 (duża niecka) 4  80,00 zł
6 Piątek 18.30 (brodzik) 5  100,00 zł
7 Piątek 20.00 (duża niecka) 5  110,00 zł
8 Sobota 9.30 (duża niecka) 5  110,00 zł
9 Sobota 10.15 (duża niecka) 5  110,00 zł
10 Sobota 11.00 (duża niecka) 5  110,00 zł
11 Sobota 11.45 (duża niecka) 5  110,00 zł
12 Sobota 12.30 (duża niecka) 5  110,00 zł
13 Sobota 13.15 (duża niecka) 5  110,00 zł
14 Sobota 14.45 (duża niecka) 5  110,00 zł
15 Sobota 14.45 NIEMOWLAKI 5  110,00 zł
16 Sobota 15.15 NIEMOWLAKI 5  110,00 zł
17 Sobota 15.45 NIEMOWLAKI 5  110,00 zł
18 Sobota 16.15 (brodzik) 5  110,00 zł
19 Sobota 17.00 (brodzik) 5  110,00 zł
20 Sobota 17.45 (brodzik) 5  110,00 zł
21 Niedziela 14.45 (brodzik) 5  100,00 zł
22 Niedziela 15.15 (brodzik) 5  100,00 zł
23 Niedziela 15.45 NIEMOWLAKI 5  110,00 zł
24 Niedziela 17.00 (brodzik) 5  110,00 zł
25 Niedziela 17.45 (brodzik) 5  110,00 zł
26 Niedziela 18.30 (duża niecka) 5  110,00 zł
27 Niedziela 19.15 (duża niecka) 5  110,00 zł
28 Niedziela 20.00 (duża niecka) 5  110,00 zł
29 Niedziela 20.45 (duża niecka) – 2 jednostki 5  220,00 zł

UWAGA!

Rezygnacja z udziału w zajęciach może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez Uczestnika z miesięcznym wyprzedzeniem.

Link do pobrania druku rezygnacji z nauk pływania: rezygnacja z nauk pływania.


Numer konta do wpłat za nauki pływania

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku

mBank 91 1140 1153 0000 2178 9300 1001