22.03.2018

NAGRODY ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE W ROKU 2017 PRZYZNANE !!!

W dniu 20 marca 2018 r. odbyło się w Słupskim Ratuszu wręczenie nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2017 zgodnie z Uchwałą nr XLIV/594/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 października 2017 r.

Takie nagrody przyznawane są w naszym mieście po raz pierwszy.

Prezydent Miasta Słupska Zarządzeniem Nr 10/SOSiR/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. powołał Komisję ds. nagród za wysokie wyniki sportowe w skład komisji weszli przedstawiciele wskazani przez Słupską Radę Organizacji Pozarządowych, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska.

Komisja wypracowała swoje propozycje, które rekomendowała Prezydentowi Miasta Słupska. Ostatecznie przyznano nagrody finansowe 43 zawodnikom zrzeszonym w słupskich klubach oraz 7 trenerom.

Łączna kwota nagród sportowych w roku 2017 to 50.000 zł.

Laureatami nagród Prezydenta Miasta Słupska za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2017 zostali:

Słupski Szkolny Związek Sportowy
Drużyna koszykówki chłopców Szkoły Podstawowej nr 10 im. Polonii w skład której wchodzą:
Alan Duda ,Eryk Adamiec, Adam Kalinowski, Michał Oleksy, Patryk Szumski, Krzysztof Pisarek, Alan Drożdż, Mateusz Biernacki, Damian Kasperowicz, Filip Giec, Kacper Kozłowicz oraz Tobiasz Ginda

Integracyjny Klub Sportowy „Zryw”
Halina Strzelecka-Dragun
Izabela Mirynowska
Agnieszka Król – Jaśkiewicz
Ewa Bojarska
Kamila Ptasińska
Andrzej Jaskólski
Zdzisław Potasiński
Robert Nawrocki
Ariel Kiresztura
Mirosław Mirynowski

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Feniks
Zofia Flis
Krystian Bondarenko
Tomasz Rozumczyk
Adrian Kordoński

Akademia Młodego Lekkoatlety
Maria Szramiak
Karol Sztylka
Małgorzata Pazda – Pozorska
Julia Nowosadko
Adrianna Litwin
Laura Cieślik
Julia Książek

Słupski Klub Bokserski Energa Czarni Słupsk
Kamil Majdański
Błażej Konszewicz

Towarzystwo Pływackie SKALAR Słupsk
Agnieszka Rutkowska

Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk
Martyna Szaniawska
Aleksander Plombon
Leon Paweł Choiński
Bartosz Szaniawski
Jakub Nawrot

Klub Strzelecki Gryf Słupski
Łukasz Nastaj
Sebastian Wojdziak

Po raz pierwszy przyznano również nagrody trenerom za wysokie wyniki w działalności sportowej, ich laureatami zostali:

Robert Kozłowicz – Słupski Szkolny Związek Sportowy
Mirosława Sagun – Lewandowska – Integracyjny Klub Sportowy „Zryw
Bernadeta Kopeć – Akademia Młodego Lekkoatlety
Mirosław Witek – Akademia Młodego Lekkoatlety
Dariusz Grondziewski – Towarzystwo Pływacki Skalar Słupsk
Lidiusz Kazior – Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk
Irena Waszkinel – Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów !!!