17.05.2021

Murawa na 102!

Murawy na stadionach Gryfa i 650-Lecia poddawane były zabiegom pielęgnacyjnym, mającym na celu ulepszenie trawników i utrzymanie ich w jak najlepszym stanie.

Piaskowanie – to nic innego, jak rozsypywanie cienkiej warstwy czystego

Zabiegi te wykonywane są przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

piasku o odpowiedniej gradacji.

Wśród zalet piaskowania wymienić należy:

  • wyrównanie powierzchni,
  • zwiększenie przyswajania wody,
  • polepszenie warunków glebowych do rozwoju korzeni,
  • poprawę elastyczności gleby.
Fot. Marta Kotusiewicz

Fot. Marta Kotusiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Marta Kotusiewicz

Najlepsze efekty zabieg piaskowania daje w połączeniu z aeracją – rozluźnianiu górnej warstwy gleby, mający na celu rozbicie twardego gruntu za pomocą wprowadzanych pionowo kolców o różnych rozmiarach.

Główne zalety aeracji to:

  • zwiększenie odporności trawnika na upały i suszę,Fot. Marta Kotusiewicz
  • poprawienie wchłaniania wody przez glebę,
  • poprawienie sprężystości trawnika.

 

 

Fot. Marta Kotusiewicz

Zabiegi te wykonywane są przy użyciu specjalistycznego sprzętu.