22.03.2017

Lekkoatletyczne Czwartki

 

REGULAMIN

XXIII edycji (2016/2017) imprezy „Czwartki Lekkoatletyczne”

 

 1. Główny organizator zawodów:

Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży”

 1. Siodlarska 12 01-464 Warszawa

tel. 0-22-666-41-00 / fax 0-22-665-21-45

Organizator Słupsk:

Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety, SOSiR. Ośrodek Lekkiej Atletyki

 

 1. Terminy zawodów:

wiosna 2017

kwiecień 20, 27, maj 11, 18, 25

1 czerwiec – FINAŁ

Zawody rozpoczynać się będą o godz. 16.00

Finał Ogólnopolski odbędzie się 16-17.06 2017r. w Łodzi.

 

 1. Konkurencje

Do punktacji zaliczane są konkurencje:

Dziewczęta: 60m, 300m, 600m, skok w dal, wzwyż, rzut piłeczką palantową,

Chłopcy: 60m, 300m, 1000m, skok w dal, wzwyż, rzut piłeczką palantową

 

 1. Uczestnicy

Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dziewcząt i chłopców:

I grupa wiekowa 13 lat – rocznik 2004

II grupa wiekowa 12 lat – rocznik 2005

III grupa wiekowa 11 lat i młodsi – 2006 i młodsi

Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych 1 czerwca 2017r.

W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować tylko w jednej konkurencji (biegowej lub technicznej). Musi to być konkurencja, w której startowali podczas finału miejskiego.

 

 1. Zasady punktacji i kwalifikacji

 

 1. a) uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej (program centralny Stow. SDiM),
 2. b) do finału ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się maksymalnie trzech pierwszych zawodników z miasta w każdej konkurencji, według ilości zdobytych punktów.

Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w ogólnopolskich zawodach Grand Prix według punktu 5 ppkt b) do dwóch w każdej konkurencji ze względu na możliwości finansowe. Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

 1. c) prawo startu w finale ogólnopolskim Grand prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim (jeżeli dziecko nie startowało w edycji jesiennej to wystarczy 5 startów kwiecień- maj oraz finał 1.06.2017r),
 2. d) do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.
 3. e) w biegach na 600m dziewcząt i 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to jednak z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c),
 4. f) jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w ogólnopolskim Grand Prix. Jednak musi to być konkurencja, w której startował w finale miejskim.
 5. Punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów

Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów. Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty dzieci zgłoszonych przez niego do zawodów, łącznie z finałem miejskim. Szkołom i UKS-om zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach i finale miejskim. Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela – nie ma możliwości zmiany.

 1. Nagrody

Najlepsi w każdej konkurencji i w każdym roczniku otrzymują medale, przewidziane są puchary dla trzech najlepszych drużyn i nauczycieli.

 1. Zgłoszenie do zawodów powiatowych

Zgłoszenie w dniu zawodów na załączonych protokołach, w celu uniknięcia błędów w imionach, nazwiskach, rocznikach powinny być wypełnione elektronicznie lub drukowanymi literami.

 1. Inne

Ze względu na ograniczone środki finansowe Stowarzyszenie AML (Organizator zawodów rejonowych) zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w ogólnopolskich zawodach Grand Prix.

Główne kryteria wiek (rocznik), miejsce w rankingu ogólnopolskim.

 

1.-Zgoda-rodziców-do-czwartków-lekkoatletycznych-2017

Lekkoatletyczne Czwartki

Lekkoatletyczne Czwartki