24.07.2020

Korzystanie z naszych obiektów po cenach preferencyjnych!

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat oraz za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości szkoły i placówki niepubliczne o  uprawnieniach szkół publicznych, wpisane do rejestru szkół i placówek niepublicznych Miasta Słupska mogą udostępniać nasze obiekty po cenach preferencyjnych.

W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z pływalni przy ul. Szczecińskiej 99, Stadionu „Gryf” przy ul. Zielonej 9, Centrum Lekkoatletycznego im. Ryszarda Ksieniewicza oraz Hali Sportów Walki przy ul. Madalińskiego 4 w Słupsku.

Ceny określa poniższe zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska, a w sprawie wolnych jednostek prosimy o kontakt z sekretariatem jednostki 59 844 75 31, kierownikami obiektów lub e-mail sosir@sosir.slupsk.pl.

http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/32321.html

Zapraszamy do zawierania umów na korzystanie!