24.05.2021

Konsultacje społeczne!


W dniach od 31 maja do 23 czerwca 2021 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formach:

  1. dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się 14 czerwca 2021 r. Zapisy na dyżur potrwają do 10 czerwca 2021 r. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w dyżurze należy zgłosić pod numerem (59) 844 75 31 bądź wysłać na adres e-mail sosir@sosir.slupsk.pl, w treści wiadomości należy podać imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy celem ustalenia godziny spotkania.
  2. udostępnienia dokumentu w formie papierowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w formie elektronicznej w Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku, na stronach slupsk.pl, www.sosir.slupsk.pl oraz na platformie konsultacyjnej http://slupsk.konsultacjejst.pl.
  3. zgłaszania uwag za pomocą formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej do Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99 lub przesłać w wersji elektronicznej na adres sosir@sosir.slupsk.pl.
  4. zgłaszania uwag w formie elektronicznej poprzez ankietę na platformie konsultacyjnej http://slupsk.konsultacjejst.pl/.
  5. możliwości zgłaszania uwag telefonicznie przez cały okres trwania konsultacji w godzinach 07:00 – 15:00 pod numerem telefonu 59/844 75 31.

Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii w trakcie konsultacji.

 

Załącznik_nr_1-projekt_cennik_preferencyjny_SOSiR

Załącznik nr 2 – formularz uwag_SOSiR

Zarządzenie w sprawie konsultacji