17.09.2018

Konsultacje społeczne dot. ustalenia wysokości cen preferencyjnych za korzystanie ze Stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku

Słupsk,17.09.2018 r.

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu wysokości opłat preferencyjnych za korzystanie ze Stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku

  1. przedmiotem konsultacji jest projekt wysokości opłat preferencyjnych za korzystanie ze Stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku.
  2. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców i mieszkanek miasta nt. proponowanych opłat preferencyjnych za korzystanie ze Stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku.
  3. Zainteresowani mogą wnosić uwagi do wszystkich zapisów dokumentu.
  4. Konsultacje odbędą się w okresie od 24 września 2018 do 18 października 2018 roku.
  5. Treść projektu wysokości opłat preferencyjnych za korzystanie ze Stadionu przy ul. Zielonej W Słupsku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  6. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.
  7. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy a zgłaszane w ich trakcie uwagi nie są wiążące dla miasta.
  8. Konsultacje społeczne odbędą się w następujących formach:

1) spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami i mieszkankami miasta, które odbędzie się w dniu 9 października o godz. 16:00 w świetlicy na Stadionie przy ul. Zielonej 9 w Słupsku,

2) udostępnienia dokumentu w formie papierowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 99, w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na stronie www.slupsk.pl,

3) zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej do Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku (ul. Szczecińska 99 pok. nr 4) lub przesłać w wersji elektronicznej na adres sosir@sosir.slupsk.pl.

Więcej informacji znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej link (kliknij).

Dokumenty