08.12.2016

Konkursy w dziedzinie sportu i turystyki

Zachęcamy organizacje pozarządowe do udziału w konkursach w dziedzinie sportu i turystyki

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa, realizowanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
Ogłoszenia konkursowe dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakładkach: „Ogłoszenia” oraz „Dialog społeczny w Mieście” – organizacje pozarządowe.
Termin składania ofert mija 27 grudnia br.
Serdecznie zapraszamy!

1. Otwarty konkurs ofert w dziedzinie sportu: http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/2542.html.
2. Otwarty konkurs ofert w dziedzinie sportu: http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/2541.html
3. Otwarty konkurs ofert w dziedzinie turystyki: http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/2540.html