18.10.2020

Komunikat !!!

W związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi zasad funkcjonowania PŁYWALNI I SIŁOWNI informujemy, że od poniedziałku 19 października 2020 r. z w/w obiektów SOSiR korzystać mogą następujący użytkownicy:
☑️ kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związki sportowe na zajęcia sportowe,
☑️ podmioty realizujące zajęcia sportowe dla grup zorganizowanych;
☑️ szkoły na zajęcia wychowania fizycznego.

Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu:
📌 weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu na danych zajęciach,
📌 dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
📌 zapewnia środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
📌 dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
📌 zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami,
📌 osoby uczestniczące w zajęciach sportowych są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt,

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa prosimy o stosowanie się do w/w wytycznych‼️
#DEZYNFEKCJA#DYSTANS#MASECZKA