20.04.2020

Informacja o możliwości otrzymania ulgi w spłacie czynszów dla przedsiębiorców z powodu pandemii powstałych za okres od 12 do 31 marca 2020 r.

Informacja o możliwości otrzymania ulgi w spłacie czynszów ustalonych w umowach za najem lub dzierżawę lokali lub gruntów znajdujących się w obiektach będących w trwałym zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku dla przedsiębiorców posiadających zadłużenie z tytułu najmu lub dzierżawy spowodowane sytuacją na rynku gospodarczym w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa powstałych za okres od 12 do 31 marca 2020 r.

W celu otrzymania takiej pomocy należy złożyć do Prezydenta Miasta Słupska za pośrednictwem Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku wniosek o umorzenie zaległości z uzasadnieniem oraz wskazaniem powodów, dla których przedsiębiorcy nie są w stanie uregulować należności (druk w załączeniu).

oraz:

  1. oświadczenie o otrzymanej lub nieotrzymanej w ciągu trzech ostatnich lat budżetowych pomocy publicznej innej niż de minimis (druk w załączeniu)
  2. formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (druk w załączeniu)
  3. inne dokumenty istotne dla rozstrzygnięcia

Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawca może zostać wezwany o dostarczenie innych dokumentów w celu potwierdzenia sytuacji wskazanej we wniosku. Wnioski należy składać w siedzibie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99 (za pośrednictwem poczty lub osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie 59 844 75 31).

Dokumenty