15.04.2020

Informacja o możliwości obniżenia czynszów z powodu pandemii.

 1. Najemcom lub dzierżawcom, którym wprowadzenie stanu epidemii znacznie ograniczyło lub uniemożliwiło prowadzenie swojej działalności gospodarczej w obiektach jednostki proponuje się możliwość obniżenia czynszów ustalonych w umowach za najem lub dzierżawę lokali lub gruntów znajdujących się w obiektach będących w trwałym zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku w wysokości 80 % za miesiące kwiecień i maj 2020 r.
  Zaproponowana obniżka w wysokości 80 % nie dotyczy innych niż czynsz, ustalonych w umowach, opłat związanych z eksploatacją lokalu lub wykorzystywaniem gruntu. Obniżenie czynszu, o którym mowa powyżej, następuje na wniosek (załącznik nr 1) najemcy lub dzierżawcy, który należy dostarczyć do siedziby jednostki lub na adres e-mail sosir@sosir.slupsk.pl w terminie:
   • do 24 kwietnia 2020 r. – w celu otrzymania obniżenia czynszu za miesiąc kwiecień 2020 r.
   • od 1 do 24 maja 2020 r. – w celu obniżenia czynszu za miesiąc maj 2020 r.
 1. Wprowadza się również możliwość obniżenia czynszów za pomieszczenia biurowe i magazynowe, dzierżawione przez kluby i stowarzyszenia sportowe Miasta Słupska, które zostały ustalone Zarządzeniem nr 1112/SOSiR/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów, urządzeń i usług świadczonych przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku.
  Obniżenie czynszu, o którym mowa powyżej, następuje na wniosek (załącznik nr 2) najemcy lub dzierżawcy, który należy dostarczyć do siedziby jednostki lub na adres e-mail sosir@sosir.slupsk.pl w terminie:
   • do 24 kwietnia 2020 r. – w celu otrzymania obniżenia czynszu za miesiąc kwiecień 2020 r.
   • od 1 do do 24 maja 2020 r. – w celu obniżenia czynszu za miesiąc kwiecień 2020 r.

 

Dokumenty