04.09.2017

Głosowanie czas START!

Do 25 września można oddawać głosy w Słupskim Budżecie Partycypacyjnym 2018!

Do wyboru są 63 zadania zgłoszone przez słupszczanki i słupszczan, które być może w 2018 roku zmienią przestrzeń publiczną i społeczną. Zachęcamy do oddawania głosów w formie elektronicznej – ekologicznie i szybko!

Jak głosować?

Oddać głos na wybrane zadania można w dwojaki sposób:
> przez internet na http://www.slupsk.wybiera.pl,
> na karcie papierowej w punktach do głosowania.

Każdy mieszkaniec Słupska urodzony przed 1 stycznia 2004 roku ma do rozdysponowania 5 głosów:
> jeden głos na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie,
> jeden głos na zadanie infrastrukturalne lokalne (bez względu na miejsce zamieszkania),
> 3 głosy na zadania społeczne.

Głosowanie na karcie papierowej odbywa się poprzez wstawienie numeru projektu w odpowiedniej kratce, natomiast na stronie internetowej poprzez zaznaczenie odpowiedniego zadania/zadań, na które chcemy oddać głos.

Aby oddać ważny głos, na karcie do głosowania muszą znaleźć się następujące dane głosującego:
> imię i nazwisko,
> adres zamieszkania,
> numer PESEL,
> na karcie papierowej podpis.

Dodatkowo należy pamiętać, że o ważności głosów decyduje również zaznaczenie oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych. Przypominamy, że każdy może złożyć tylko jedną kartę do głosowania (bez względu na to, w jakiej ona będzie formie – papierowej lub elektronicznej).

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
> na karcie wybrano więcej niż jedno zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie, infrastrukturalne lokalne i więcej niż trzy zadania społeczne;
> oddano więcej niż jedną kart do głosowania (unieważnia się wszystkie głosy),
> wpisane na karcie dane osobowe głosującego są nieczytelne (bądź nie zostały wpisane),
> nie zostały zakreślone oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych,
> numer PESEL jest błędny,
> brakuje podpisu głosującego (dotyczy karty papierowej).

Gdzie głosować?

http://www.slupsk.wybiera.pl (do godz.23.59 – 25 września)

lub w 12 punktach do głosowania (w godzinach otwarcia placówek):

OKRĘG I
> Słupski Ośrodek Kultury (ul. Braci Gierymskich 1),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 6 (ul. Romera 6),
> Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Szczecińska 99),

OKRĘG II
> Młodzieżowe Centrum Kultury (al. 3-Maja 22),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 5 (ul. Jana Kazimierza 10),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 3 (ul. Zygmunta Augusta 14),

OKRĘG III
> Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (ul. Niedziałkowskiego 6),
> Urząd Miejski, Biuro Obsługi Interesanta pokój 8 (Plac Zwycięstwa 3),
> Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Grodzka),

OKRĘG IV
> Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Szarych Szeregów 8),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 7 (ul. Podgórna 1/7),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 11 (ul. Hubalczyków 8),

Tu pobierzesz listy zadań:

Tu pobierzesz kartę do głosowania: karta-sbp18

Opisy zadań: