25.08.2017

Dyrektor poszukiwany!

SOSiR ogłasza kolejny nabór na wolne stanowisko – tym razem poszukuje zastępcy dyrektora ds. technicznych. Wymagane dokumenty aplikacyjne (wskazane w załączniku poniżej),  należy składać osobiście w Dziale Kadr SOSiR-u (ul. Szczecińska 99 w Słupsku, pokój nr 10) albo pocztą na adres SOSiR-u z dopiskiem „Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych” do 6 września 2017.

Aplikacje, które wpłyną do SOSiR-u po terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej SOSiR-u oraz tablicy informacyjnej w budynku SOSiR-u.

Załšcznik nr 2 – nabór na pracownika DT (1)