08.10.2019

Dostępność torów na pływalni w październiku – komunikat.