13.02.2019

„Akademia Młodego Zapaśnika II” – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.

Zapraszamy do składania ofert!

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie zajęć sportowych (zajęć gimnastycznych z elementami zapasów) w ramach realizacji zadania  „Akademia Młodego Zapaśnika II” – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.

Termin składania ofert:

21.02.2019 r. do godziny 10:00

Miejsce:

Sekretariat (pokój nr 8) Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk

http://www.sosirslupsk.naszbip.pl/ogoszenia/news/akademia-modego-zapanika-ii